როკ კონცერტი რუსთაველის გამზირზე

ჩვენ გვინდა როკ კონცერტი რუსთაველის გამზირზე სადაც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოში მოღვაწე როკ ჯგუფები როგორც ნაცნობი ასევე უცნობი ჯგუფები. ეს კონცერტი საჭიროა იმისთვის, რომ ყველა ნიჭიერმა ახალგაზრდამ ფართო აუდიტორიის წიონაშე შეძლოს საკუთარი ნიჭის რეალიზება. დღეისათვის ბევრი როკ ჯგუფი არის საქართველოში რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ მცირე კონცერტებით ახდენენ საკუთარი ნიჭის დემონსტრირებას . ამიტომ მივმართოთ ყველა შესაბამის ორგანოს, რომ შეძლოს ამ ხალხმა საკუთარი ნიჭის ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოვლენა.


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. Please check your inbox (and spam folder).
Facebook