როკ კონცერტი რუსთაველის გამზირზე

ჩვენ გვინდა როკ კონცერტი რუსთაველის გამზირზე სადაც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოში მოღვაწე როკ ჯგუფები როგორც ნაცნობი ასევე უცნობი ჯგუფები. ეს კონცერტი საჭიროა იმისთვის, რომ ყველა ნიჭიერმა ახალგაზრდამ ფართო აუდიტორიის წიონაშე შეძლოს საკუთარი ნიჭის რეალიზება. დღეისათვის ბევრი როკ ჯგუფი არის საქართველოში რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ მცირე კონცერტებით ახდენენ საკუთარი ნიჭის დემონსტრირებას . ამიტომ მივმართოთ ყველა შესაბამის ორგანოს, რომ შეძლოს ამ ხალხმა საკუთარი ნიჭის ფართო აუდიტორიის წინაშე გამოვლენა.

მოაწერეთ ხელი პეტიციას


ან

თქვენ მიიღებთ ელექტრონულ წერილს ბმულით თქვენი ხელმოწერის დასადასტურებლად. To ensure you receive our emails, please add info@petitions24.com to your address book or safe senders list.

ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook